Tag Archives: Tác dụng của cà phê

Uống cà phê có ngăn ngừa được IBS (irritable bowel syndrome – hội chứng ruột kích thích) không?

Chúng tôi thấy bạn đang để mắt đến bình cà phê văn phòng. Chúng ta biết cảm giác khi đi ngang qua quán Starbucks và rơi một giọt nước mắt. Việc uống cà phê đôi khi bị mang tiếng xấu, nhưng chúng tôi có tin...

1 Comments

Đọc tiếp