Hiển thị tất cả 9 kết quả

vitamin là các phân tử hữu cơ (hoặc một tập hợp các phân tử có liên quan chặt chẽ được gọi là vitamin) cần thiết cho cơ thể với số lượng nhỏ để có chức năng trao đổi chất thích hợp. Các chất dinh dưỡng thiết yếu không thể được tổng hợp trong cơ thể với số lượng đủ để tồn tại và do đó phải được cung cấp thông qua chế độ ăn uống.